Psychology روانشناسی

 

       مبتلایان به افسردگی از سربازی معاف می شوند.

سردار سیدمحمدرضا سیداحمدیان افزود: کارکنان نیروی انتظامی نیز در بدو استخدام مورد معاینات پزشکی قرار می گیرند و در صورت ابتلا به افسردگی شدید، استخدام نمی شوند.وی ادامه داد: در صورتی که سربازان دارای افسردگی خفیف باشند و این موضوع در معاینات اولیه تشخیص داده شود، از پوشیدن لباس سربازی که افتخاری برای جوانان این مرز و بوم است، معاف می شوند.
معاون بهداشت نیروی انتظامی اضافه کرد: بر این اساس این دسته از مشمولان از خدمات رزمی و پر استرس معاف خواهند شد و با اقدامات پیشگیرانه از زمینه هایی که افسردگی را در این افراد تشدید کند، جلوگیری می شود.
سردار احمدیان در ادامه با بیان این که عوامل مستعد کننده استرس را در کارکنان و سربازان برطرف و آنان را از انجام کارهای پراسترس منع کرده ایم، افزود: به عنوان مثال عواملی مثل، تغذیه، خواب، ارتباط با خانواده و محل سکونت سربازی که دچار افسردگی خفیف است، مورد توجه قرار می گیرد.
وی افزود: در صورتی که فرد مبتلا به افسردگی، مشمول باشد در کمیسیون پزشکی فرمانداری های استان ها و اگر سرباز باشد در کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی معاف می شود.
وی درباره خودکشی سربازان هم اظهار کرد: آمار خودکشی در اثر افسردگی بین سربازان و پلیس کاهش یافته که این مهم به دلیل اقدامات پیشگیرانه و سایر اقداماتی است که در سطح نیروی انتظامی انجام شده است. به گفته این مقام انتظامی، 2 هزار روانشناس در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در نیروی انتظامی فعالیت می کنند.