موسسه سنین CNIN Institute

یافته ای مهم: ارتباط ویتامین D با پیش آگهی بیماران لنفوم هوچکین

کمبود ویتامین D و کاهش طول عمر بیماران لنفوم هوچکین:

 

 استکهلم سوئد: بر اساس تحقیقات جدید کمبود ویتامین D قویا با میزان پایین تر "حیات بدون پیشرفت" و "حیات کلی" بیماران لنفوم هوچکین ارتباط دارد و این ارتباط مستقل از سایز توده، شرایط بالینی بیمار و نوع درمان به کار رفته است.

این یافته در کنگره 2018 انجمن هماتولوژی اروپا (EHA) ارایه شد. در مطالعه انجام شده توسط بورچمن و همکاران شان اطلاعات آماری مطالعات بالینی آلمانی ها (HD7, HD8, HD9) ارزیابی شد. و وضعیت بیماری هوچکین بیماران از مطلوب تا پیشرفته دسته بندی شد.

تحلیل نهایی شامل 351 بیمار می شد که از این بین 233 نفر عود نداشتند و 118 بیمار دچار عود بیماری شده بودند. در بین تمام بیماران 175 نفر کمبود ویتامین D (کمتر از 30 nmol/L) داشتند، 83 نفر کاهش ویتامین D (30-50nmol/L ) داشتند و 93 نفر سطح کافی ویتامین D (>50nmol/L ) داشتند.

دیده شد بیمارانی که دچار پیشرفت یا عود شدند نسبت به آنهاییکه عود نکردند سطح ویتامین D پایه خیلی پایین تری داشتند (nmol/L21 در مقایسه با 35nmol/L).  تحلیل ها نشان داد (طی 156 ماه تحت نظر گیری بیماران) کمبود ویتامین D قویا با کاهش "حیات بدون پیشرفت بیماری" (مدت زمانی که فرد بدون پیشرفت لنفوم هوچکین زندگی می کرده است) همراه بود (P<.0001) .

همچنین طی مدت 192 ماه تحت نظرگیری، میزان مرگ و میر بیماران دچار کمبود ویتامین D بالاتر بود. (P<.0001)

مجموع مرگ و میر بیماران (به دلایل مختلف) در بیماران دچار کمبود ویتامین D  (36%) نسبت به بیماران دارای کاهش ویتامین  D (22%) و بیماران با ویتامین D کافی (18%) واضحا بیشتر بود.

ارتباطی بین سطح ویتامین D و سایر فاکتورها (سن، جنس، مرحله بیماری، توده بزرگ مدیاستن، درگیری خارج گرهی، درگیری 3 یا بیشتر از غدد لنفاوی، افزایش ESR، علایم B یا اندکس کارنوفسکی (جهت ارزیابی توانمندی بیمار)) دیده نشد.

بورچمن پیشنهاد داد که با توجه به اینکه ویتامین D در حفظ عملکرد ایمنی نقش دارد، احتمالا یک مکانیسم سرکوب ایمنی در این زمینه نقش ایفا می کند. این روزها در مورد ایمونوتراپی (ایمنی درمانی) در سرطان زیاد صحبت می شود. ایمونوتراپی در هوچکین نیز بسیار موفق بوده است.

ارتباط ویتامین D با پیش اگهی بیماران سرطانی یافته ای جدید نیست و این ارتباط قبلا در مورد تومور های توپر اعضای بدن و لنفوم غیر هوچکین گزارش شده است. اما این نخستین بار است که در یک مطالعه خیلی بزرگ ارتباط سطح ویتامین D با پیش آگهی و چشم انداز لنفوم هوچکین را مشاهده می کنیم. واقعا اینقدر تاثیر بر پیشرفت بیماری و حیات بیماران جالب توجه بود.

اکنون 2 سوال مطرح است:

  • علت این ارتباط چیست؟
  • چکار می توان کرد؟

این یک فاکتور خطر قابل اصلاح است که می توان با تجویز ویتامین D آنرا اصلاح نمود اما باید دید ایا پس از اصلاح ویتامین D این ریسک اصلاح می شود؟

 

منبع: European Hematology Association (EHA) 2018 Congress. Abstract S111, presented June 16, 2018
مترجم: سیدسعید کسایی، فوق تخصص مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی

تعداد بازدید : 815
تاریخ درج خبر : پنجشنبه 29 شهریور سال 1397