فایل صوتی کودک
 

 

 

 

عنوان فایل صوتی

بدغذایی در کودکان

ترس از مدرسه و مهد کودک

نشگون گرفتن در کودکان

حسادت در کودکان و تولد فرزند جدید

تربیت جنسی در کودکان

اضطراب ، علل و شیوه درمان آن(دکتر فریبا عرب گل)

آموزش هوش هیجانی به کودک(محمدترکمان)

عات عدم فرمانبرداری کودک در سنی خاص(اولیایی)

انتخاب اسم برای کودک(محمدترکمان)

بیش فعالی

 

 

 

 
     
  logo-samandehi   
Copyright © 2011, Sign Company Engineering Group, All Rights Reserved. Powered by Sign™
طراحی سایت : شرکت فنی مهندسی ساین