موسسه سنین

 

عنوان فایل صوتی خانواده

دکتر عبادی و ایزدی
دخالت و حمایت خانواده ها (فاطمه براهینی)
باورهای غلط در زندگی زناشویی(آذرتاش)
چه مسائلی را به همسرم بگویم؟(محمد ترکمان)

خیانت زناشویی1( دکتر اوحدی)

خیانت زناشویی2(دکتر اوحدی)

زوج درمانی به شیوه اکت

 
logo-samandehi