تشخیص سرطان / پیش آگهی سرطان

اغلب مواقع برای تشخیص سرطان پزشک نیاز به انجام بیوپسی (برداشت یک نمونه از بافت) دارد. سرانجام پاتولوژیست زیر میکروسکوپ تشخیص سرطان را می دهد. نمونه ممکنست با چند روش (سوزن، اندوسکوپ، جراحی) گرفته شود. روشهای تصویربرداری نیز به تشخیص سرطان کمک می کنند و عبارتند از: سی تی اسکن، ام آر آی، سونوگرافی، گرافی ساده، PET اسکن. روش تشخیص سرطان های خون کمی متفاوت است و با بیوپسی مغز استخوان و نمونه گیری خون و آزمایشات اختصاصی (فلوسیتومتری، کاریوتیپ، ...) تکمیلی انجام می شود.


تشخیص سرطان

1.روشهای آزمایشگاهی تشخیص سرطان:

سطح بالا یا پایین مواد مشخصی در بدن می تواند نشانه ای از سرطان باشد. تستهای خون، ادرار و سایر مایعات بدن این مواد را اندازه می گیرد و می تواند به تشخیص سرطان کمک کند. تستهای آزمایشگاهی غیر طبیعی مهم اند اما روش قابل اعتمادی برای تشخیص سرطان نیستند و پزشک نمی تواند تنها به آنها تکیه کند.

 

2.روشهای تصویر برداری تشخیص سرطان:

از اعضای داخل بدن تصویر تهیه می کنند و به پزشک کمک می کنند که آیا تومور(توده) وجود دارد یا خیر. این تصاویر می تواند به چند روش تهیه شود:

ادامه مطلب.

روشهای تشخیص سرطان:

روشهای تصویربرداری

روشهای آزمایشگاهی

 

پاتولوژی

اسکن استخوان

تومور مارکرها

اسکن اکترئوتاید

فلوسیتومتری

اسکن ام آی بی جی

ایمونوهیستوشیمی

 اسکن

سیتوژنتیک (کاریوتایپ)

اسکن ید رادیواکتیو

لام خون محیطی

ام آر آی

مولکولار ژنتیک

اندوسکوپی

میکروسکوپ الکترونی

اندوسونوگرافی

روش های نمونه برداری

ای آر سی پی

کونیزاسیون (مخروط برداری)

پت/سی تی اسکن

 

سونوگرافی

نمونه برداری مغز استخوان

سی تی اسکن

 

عکس ساده

نمونه برداری زیر گاید

کولونوسکوپی

 

ماموگرافی

 

 

 

 

 

تشخیص سرطان های اعضای بدن

تشخیص بیماریهای تروفوبلاستیک (GTD)

تشخیص تومور کارسینوئید ریه

تشخیص تومور هیپوفیز

تشخیص سارکوم استخوان (استئوسارکوم)

تشخیص سارکوم بافت نرم

تشخیص سرطان با منشا ناشناخته (CUP)

تشخیص سرطان بیضه

تشخیص سرطان  پاراتیرویید

تشخیص سرطان پروستات

تشخیص سرطان پوست ملانوما

تشخیص سرطان پوست SCC/BCC

تشخیص سرطان تخمدان

تشخیص سرطان تیرویید

تشخیص سرطان دهانه رحم (گردن/سرویکس)

تشخیص سرطان رحم (اندومتر)

تشخیص سرطان روده کوچک (باریک)

تشخیص سرطان روده بزرگ (کولورکتال)

تشخیص سرطان ریه سلول کوچک (SCLC)

تشخیص سرطان ریه غیرکوچک (NSCLC)

تشخیص سرطان سینه (پستان)

تشخیص سرطان غدد بزاقی

تشخیص سرطان غدد فوق کلیوی (آدرنال)

تشخیص سرطان کبد

تشخیص سرطان کلیه

تشخیص سرطان لوزالمعده (پانکراس)

تشخیص سرطان مثانه

تشخیص سرطان مری

تشخیص سرطان معده

تشخیص سرطان مغز

تشخیص سرطان مقعد

تشخیص سرطان واژن

Prognosis یا پیش آگهی چیست؟

 

اگر شما سرطان داشته باشید ممکنست سوالاتی درمورد اینکه  سرطان شما چقدر جدی است و شانس حیات شما چقدر است داشته باشید. تعیین پیش آگهی (prognosis) یعنی تخمین سیر بیماری. ممکنست درک مفهوم پیش آگهی یا حتی توضیح آن حتی برای پزشکان دشوار باشد.

فاکتورهای زیادی پیش آگهی سرطان را تحت تاثیر قرار میدهد:

  • نوع سرطان و محلی که از آن برخاسته است.
  • stage سرطان که به سایز تومور و گسترش آن به سایر اعضای بدن بر می گردد.
  • grade سرطان که بر می گردد به میزان غیر طبیعی بودن سلول های سرطانی ...

اخبار جدید