درمان سرطان

درمان سرطان شامل یک یا تعدادی از روشهای زیر می باشد: جراحی، شیمی درمانی (Chemotherapy)، پرتودرمانی (Radiotherapy)، درمانهای مبتنی بر هدف خاص (Target Therapy) مانند آنتی بادیهای مونوکلونال. انتخاب نوع درمان بستگی دارد به مکان، نوع، درجه تمایز تومور (grade)، میزان پیشرفت آن (stage) و توان بیمار (Performance Status). پیشتر هدف اصلی درمان سرطان افزایش طول عمر بیمار بود اما اخیرا ارتقا کیفیت زندگی نیز باید در کنار آن لحاظ شود تا درمان سرطان موثر قلمداد شود.


آشنایی با مدیکال آنکولوژی:

تنوع درمانهای سرطان زیاد است. نوع درمانی که شما دریافت می کنید بستگی دارد به نوع سرطان شما و میزان پیشرفت آن.

برخی مبتلایان به سرطان تنها یک نوع درمان می گیرند. اما برخی هم ترکیبی از درمانها را دریافت می کنند مثلا جراحی با شیمی درمانی و/یا پرتو درمانی. زمانیکه شما نیاز به درمان سرطان دارید شما نیاز دارید خیلی چیزها را یاد بگیرید و درباره آن فکر کنید. طبیعی است احساس کنید گیج شده اید و درمانده اید. اما صحبت کردن با پزشک متخصص در این زمینه و کسب اطلاعات در مورد انواع درمانهایی که ممکنست شما دریافت نمایید می تواند این احساس را منتقل کند که تسلط شما بر بیماری افزایش یافته است.


اخبار جدید