موسسه سنین CNIN Institute

عضویت در موسسه سنین


موسسه سنین عضویت

شرایط عضویت در موسسه سنین:

 

عضویت موسسه سنین به دو صورت امکان پذیر است:

  • 1. عضو پیوسته: (با حق کاندیداتوری جهت هیئت مدیره)
    • شرایط: داشتن شرایط عمومی عضویت + داشتن شرایط اختصاصی عضویت + پرداخت حق عضویت سالیانه
  • 2. عضو افتخاری:
    • شرایط: داشتن شرایط عمومی عضویت + هر گونه کمک به موسسه در رسیدن به اهداف (مادی یا غیر مادی)

 

مبلغ حق عضویت به صورت سالانه در تاریخ اول مهر و توسط هیئت مدیره تعیین می گردد. حق عضویت برای اعضایی  که تا 31 شهریور 1398 ثبت نام کنند، 100/000 تومان است.

 

1- شرایط عمومی عضویت: (شامل اعضای پیوسته و افتخاری)
الف: پایبندی به اصول اخلاقی و اسلامی.
ب: داشتن حداقل سن 18 سال تمام.
ج: اعلام وفاداری به اساسنامه موسسه.
د: عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم استعمال دخانیات.
ه: نداشتن گرایش سیاسی ومذهبی.
و: نداشتن انگیزه کسب هر گونه انتفاع مالی.
ز: رعایت آئین نامه داخلی موسسه.


2- شرایط اختصاصی عضویت: (مختص اعضای پیوسته)

الف: حضور و فعالیت مداوم حداقل به مدت یک سال.
ب: تمایل به همکاری فعال در کلیه ی زمینه ها (مرتبط یا غیر مرتبط با تخصص فرد).
ج: موافقت هیئت مدیره.
د: التزام به انجام مسئولیت های واگذار شده.


تبصره: عضویت اشخاص حقوقی منوط به موافقت هیئت مدیره موسسه سنین و همچنین درخواست عضویت توسط بالاترین مقام مسئول آن شرکت می باشد.
* درصورت انصراف از عضویت حق عضویت برگردانده نمی شود.

* نام و نام خانوادگی
* تاریخ تولد
* کد ملی
* نام پدر
* تحصیلات
* تلفن همراه
* پست الکترونیک
* آدرس
* سابقه فعالیت در سازمان مردم نهاد
* در چه زمینه ای علاقمند به فعالیت می باشید؟