Psychology روانشناسی

تبریک به خاطرپایان درمان سرطان:


 


پایان درمان سرطان اغلب زمانی است که باید به شادی پرداخت. شما در این وضعیت دیگر نیاز به درمان ندارید و باید تجربیات گذشته را فراموش کنید. در عین حال شما ممکن است احساس ناراحتی و ترس را هنوز با خود داشته باشید. نگرانی از اینکه سرطان ممکن است برگردد و اینکه اگر بعد از درمان برگشت چه کار باید بکنید؟ این مساله کاملا تفکری شایع است. وقتی که درمان خاتمه می یابد شما ممکن است انتظار داشته باشید زندگی  به روال قبل از تشخیص سرطان برگردد، البته که این برگشت زمان می خواهد. ممکن است اثراتی از از زخم های مزمن بر بدن شما باقی مانده باشد. یا شما نتوانید فعالیت هایی را که زمانی به سادگی انجام می دادید مجدداً تکرار کنید یا ممکن است آسیب های ماندگار روحی برای شما ایجاد شده باشد. شما ممکن است چنین احساس کنید که سایرین به شما با دید متفاوت می نگرند یا خود را از پنجره دیگری  ببینید. البته که یکی از سخت ترین مسائل بعد از درمان این است که انسان نداند در آینده چه اتفاقی بیفتد.

یکی از بیماران عنوان کرد که:

به دلیل اینکه پزشکان و پرستاران هرگز به من نگفتن چه انتظاری داشته باشیم، من و خانواده و دوستانم انتظارات رویایی از خوب شدن  و سلامت داشتیم.

روانشناسی سرطان

      سایر خدمات:

      مشاوره حضوری

      پرسش و پاسخ

      مطالب آموزشی

    دسته های محبوب:

      مشاوره تحصیلی و شغلی

      مشاوره پیش از ازدواج

      مشاوره پیش از طلاق

      مشاوره کودک ونوجوان

      روانشناسی سرطان:

       ارتباط با ما: