Psychology روانشناسی

 

برای اطلاع از قوانین و قیمت های مشاوره اینجا  کلیک کنید.

 

از آنجا که این موسسه با هدف کمک به بیماران سرطانی تاسیس شده است. جلسات روانشناسی این عزیزان رایگان است.