Psychology روانشناسی

 

برای اطلاع از قوانین و قیمت های مشاوره اینجا  کلیک کنید.

 

 از آنجا که این موسسه با هدف کمک به بیماران سرطانی تاسیس شده است. بابت جلسه اول مشاوره  هزینه ای از مراجع دریافت نمی گردد و در صورت گذراندن جلسات بعدی  وجه آن جلسات نیز به فرد برگردانده خواهد شد.