مشاهده محتوا عنوان مقاله
DOC

نتايج نشان داد كه  بين دانش آموزان تيزهوش و عادي از نظر          باورهاي غيرمنطقي و شادكامي تفاوت وجود دارد

مقايسه باورهاي غير منطقي و شادكامي

    در دانش آموزان تيزهوش و عادي

PDF بین رضایتمندی زناشویی و افسردگی در نوجوانان هر دو جنس ارتباط معنادای وجود دارد 

بررسی رابطه رضایتمندی زناشویی زنان شهر شیراز با افسردگی نوجوانان آنها

 

 
     
  logo-samandehi 
Copyright © 2011, Sign Company Engineering Group, All Rights Reserved. Powered by Sign™
طراحی سایت : شرکت فنی مهندسی ساین