تشخیص سرطان / پیش آگهی سرطان

اغلب مواقع برای تشخیص سرطان پزشک نیاز به انجام بیوپسی (برداشت یک نمونه از بافت) دارد. سرانجام پاتولوژیست زیر میکروسکوپ تشخیص سرطان را می دهد. نمونه ممکنست با چند روش (سوزن، اندوسکوپ، جراحی) گرفته شود. روشهای تصویربرداری نیز به تشخیص سرطان کمک می کنند و عبارتند از: سی تی اسکن، ام آر آی، سونوگرافی، گرافی ساده، PET اسکن. روش تشخیص سرطان های خون کمی متفاوت است و با بیوپسی مغز استخوان و نمونه گیری خون و آزمایشات اختصاصی (فلوسیتومتری، کاریوتیپ، ...) تکمیلی انجام می شود.


تشخیص سرطان:

1.تستهای آزمایشگاهی تشخیص سرطان:

سطح بالا یا پایین مواد مشخصی در بدن می تواند نشانه ای از سرطان باشد. تستهای خون، ادرار و سایر مایعات بدن این مواد را اندازه می گیرد و می تواند به تشخیص سرطان کمک کند. تستهای آزمایشگاهی غیر طبیعی مهم اند اما روش قابل اعتمادی برای تشخیص سرطان نیستند و پزشک نمی تواند تنها به آنها تکیه کند.

 

2.روشهای تصویر برداری:

از اعضای داخل بدن تصویر تهیه می کنند و به پزشک کمک می کنند که آیا تومور(توده) وجود دارد یا خیر. این تصاویر می تواند به چند روش تهیه شود:

ادامه مطلب.

Staging یا مرحله بندی سرطان:

به روند تعیین جزییات سرطان گفته می شود بنحویکه بر اساس سایز و میزان گسترش تومور (تهاجم به اعضای مجاور، انتشار به اعضای دور دست و درگیری غدد لنفاوی) مرحله پیشرفت سرطان تعیین می شود. متداول ترین سیستم مرحله بندی توده سرطان سیستم TNM است.

T:Tumor                  سایز تومورو تهاجم به اعضای مجاور   

N:Node                                       درگیری غدد لنفاوی

M:Metastasis                      تهاجم به اعضای دوردست

staging هر نوع سرطان مختص به خودش است, مثلا staging سرطان معده با روده تفاوت دارد. معمولا بر اساس مرحله پیشرفت، stage یک توده سرطانی با عدد از 1 تا 4 رتبه بندی می شود. به طوریکه stage 4 پیشرفته ترین مرحله سرطان تلقی می شود و معمولا دال بر درگیری اعضای دوردست (متاستاز) است.

ادامه مطلب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشخیص سرطان های اعضای بدن

تشخیص بیماریهای تروفوبلاستیک (GTD)

تشخیص تومور کارسینوئید ریه

تشخیص تومور هیپوفیز

تشخیص سارکوم استخوان (استئوسارکوم)

تشخیص سارکوم بافت نرم

تشخیص سرطان با منشا ناشناخته (CUP)

تشخیص سرطان بیضه

تشخیص سرطان  پاراتیروئید

تشخیص سرطان پروستات

تشخیص سرطان پوست ملانوما

تشخیص سرطان پوست SCC/BCC

تشخیص سرطان تخمدان

تشخیص سرطان تیروئید

تشخیص سرطان دهانه رحم (گردن/سرویکس)

تشخیص سرطان رحم (اندومتر)

تشخیص سرطان روده کوچک (باریک)

تشخیص سرطان روده بزرگ (کولورکتال)

تشخیص سرطان ریه سلول کوچک (SCLC)

تشخیص سرطان ریه غیرکوچک (NSCLC)

تشخیص سرطان سینه (پستان)

تشخیص سرطان غدد بزاقی

تشخیص سرطان غدد فوق کلیوی (آدرنال)

تشخیص سرطان کبد

تشخیص سرطان کلیه

تشخیص سرطان لوزالمعده (پانکراس)

تشخیص سرطان مثانه

تشخیص سرطان مری

تشخیص سرطان معده

تشخیص سرطان مغز

تشخیص سرطان مقعد

تشخیص سرطان واژن

Prognosis یا پیش آگهی چیست؟

 

اگر شما سرطان داشته باشید ممکنست سوالاتی درمورد اینکه  سرطان شما چقدر جدی است و شانس حیات شما چقدر است داشته باشید. تعیین پیش آگهی (prognosis) یعنی تخمین سیر بیماری. ممکنست درک مفهوم پیش آگهی یا حتی توضیح آن حتی برای پزشکان دشوار باشد.

فاکتورهای زیادی پیش آگهی سرطان را تحت تاثیر قرار میدهد:

  • نوع سرطان و محلی که از آن برخاسته است.
  • stage سرطان که به سایز تومور و گسترش آن به سایر اعضای بدن بر می گردد.
  • grade سرطان که بر می گردد به میزان غیر طبیعی بودن سلول های سرطانی ...

اخبار جدید