مراکز سرطان

مراکز سرطان شامل مراکز تحقیقاتی، پیشگیری، درمانی و خیریه به صورت مجزا یا مجتمع میباشد. با توجه به نوع بیمار و بیماری ساختمان این مراکز باید استانداردهای خاص خود را داشته باشند که نیاز به دانش تخصصی طراحی و ساخت این مراکز دارد. لازم است هزینه و نحوه درآمد زایی این مراکز نیز بصورت تخصصی و در نظر گیری بعد انسانی قضیه به نحوی پشتیبانی شود که مانع از سودجویی اشخاص حقیقی و حقوقی خاص شود. تا علاوه بر مشکلات جسمی و فشارهای روحی ناشی از سرطان، هزینه بالای مراقبت از بیمار سرطانی بر بیماران و خانواده آنها تحمیل نشود.


هزینه درمان سرطان:

هزینه‌های درمان و جلوگیری از گسترش سرطان به‌ حدی است که درآمد خانواده‌ها توان لازم برای تامین آنرا ندارد و ممکن است ظرف چند ماه حتی تمام دارایی‌های آن خانواده برای مقابله با سرطان از بین برود. تحت این شرایط می‌توان آسیب‌های اقتصادی ناشی از این پدیده را در کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط که توزیع درآمد در آنها نیز مناسب نیست با شدت بیشتری ارزیابی کرد. اگرچه سرطان هزینه‌های اجتماعی و روحی روانی زیادی برای یک خانواده دارد  که نمی‌توان آن را با پول اندازه‌گیری کرد؛ اما هزینه‌های مالی این بیماری در کنار سایر زیان‌ها بر بدنه اقتصادی خانواده  زیان هایی وارد می‌کند. سرطان پر هزینه ترین بیماری در دنیای امروز است  که هزینه‌های اقتصادی آن از تمامی بیماری‌های حال حاضر در دنیا بیشتر است. برای مثال ایالات متحده آمریکا دارای بیشترین هزینه در زمینه صدمات ناشی از سرطان در سیستم اقتصادی است. سهم این هزینه‌ها از تولید ناخالص این کشور  1/73  درصد برآورد شده است.

ادامه مطلب.

طراحی مراکز درمان سرطان

امروزه طراحی مراکز درمانی سرطان از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بر حالات روحی بیماران تاثیر به سزایی دارد. بطوری که حتی ممکن است طراحی ضعیف در مراکز سبب تشدید اختلالات رفتاری و اضطراب در آنها گردد و در ادامه توجه به کیفیت محیطی باعث تسریع در روند بهبود بیماران خواهد شد.

اساس فلسفه درمان، بر بهبود و کیفیت زندگی استواراست؛ امروزه تنها زنده ماندن مدنظر نیست و افراد خواهان زندگی با کیفیت مطلوب هستند. با نگاه کلی به تحقیق فعلی می توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی در مبتلایان به سرطان در طی مسیر درمانی کاهش می یابد. توجه به طراحی محیط درون و بیرون می تواند در ارتقای کیفیت زندگی بیماران سرطانی نقش مهم و اساسی داشته باشد.

از طرفی اکثر تحقیقات در مورد مزایای طبیعت در بیمارستان، بیشتر بر روی منظره، پنجره و شبیه سازی آن متمرکز می باشد. در این تحقیق ما نشان دادیم که بیماران علاوه بر تمایل به وجود عناصر و صحنه های طبیعی در داخل محیط بیمارستان، به تجربه ی مستقیم طبیعت نیز علاقه دارند و آن را موجب تسکین علائم جسمی، کاهش استرس و یا بهبود حس خوب بودن و فراموشی موقت بیماری می دانند.

با توجه به نتایج به دست آمده شناخت وخامت مشکلات روانی بیماران مبتلا به سرطان و توجه به ارتقای کیفیت زندگی آنان، عنایت بیشتر وزارت بهداشت و درمان را در خصوص طراحی محیط فیزیکی ای که بیماران سرطانی در آن بستری می باشند، می طلبد.

در هنگام طراحی محیطی برای بیماران سرطانی این پژوهش پیشنهاد می کند که طراحان، مکانی تخصصی برای بیماران سرطانی در نظر بگیرند که در آن بیماران به طور مستقیم و بی واسطه امکان ایجاد ارتباط با محیط طبیعی را داشته باشند؛ وجود حیاط مرکزی در چنین محیط هایی پیشنهاد می شود؛ چرا که در چنین فضاهایی هم امکان مراقبت از بیماران بیشتر بوده و هم بیماران قادر به نشستن، امکان ایجاد روابط اجتماعی با افراد دیگر و یا امکان ایجاد فضایی خلوت در جوار طبیعت برای کسب آرامش پیدا می کنند، در حالی که می توانند از صدای آب نیز لذت ببرند. علاوه بر این امکان قدم زدن نیز برایشان فراهم می باشد. همچنین با استناد به پژوهش های صورت گرفته بهره گیری از موسیقی و  ...


اخبار جدید